103.15 (KE) 111147501
103.15 (KE) 111147501

Garnitura chiulasa Perkins 103.15 (KE) 111147501

A4.203 (JD) 36812141
A4.203 (JD) 36812141

Garnitura chiulasa Perkins A4.203 (JD) 36812141

A3.152 (CD) 36812142
A3.152 (CD) 36812142

Garnitura chiulasa Perkins A3.152 (CD) 36812142 (CB) - 3.144 (CC) - P3.144 (CT) - G3.27

A4.108 (ED) 36812145
A4.108 (ED) 36812145

Garnitura chiulasa Perkins A4.108 (ED) 36812145

A4.318 (NC) 36812348
A4.318 (NC) 36812348

Garnitura chiulasa Perkins A4.318 (NC) 36812348

103.10* (KD) 111147280
103.10* (KD) 111147280

Garnitura chiulasa Perkins 103.10 (KD) 111147280 (KL) - 103-07

104.19 (KF) 111147520
104.19 (KF) 111147520

Garnitura chiulasa Perkins 104.19 (KF) 111147520

403D-11* (GJ) 111147570
403D-11* (GJ) 111147570

Garnitura chiulasa Perkins 403D-11 (GJ) 111147570 (HH) - 403C-11